TYPE OPPDRAG

- Animasjon av byggningsmasse

- Interiørdesign/løsninger

- 3D Visualisering

Peak Måløy ønsker å skape et “blått kompetansesenter” for næringsaktører, studenter, forskere og oppstartsbedrifter i Måløy. Peak Måløy blir et forskningsinstitutt innen marin sektor og vil legge grunnlag for en helt ny generasjon marint næringsliv i Sogn og Fjordane.

Peak Måløy/Sundfjord

Måløy / 3D Mistrol Reklamebyrå
Måløy / 3D Mistrol Reklamebyrå

TYPE OPPDRAG

- Animasjon av byggningsmasse

- Interiørdesign/løsninger

- 3D Visualisering

Peak Sunnfjord er et nytt dynamisk kontorfellesskap for gründere, oppstartsselskap, etablerte teknologibedrifter og virkemiddelapparatet, i Sentrum sør midt i Førde i Sunnfjord.

Peak Sundfjord