top of page

FOLKE BERNADOTTES VEI 50

Utforming av plankonsept, 3D visualisering og interiørutforming for DNB Næringseiendom.

Kunde

DNB NÆRINGSEIENDOM

År

2021

Folke Bernadottes veis 40

Folke Bernadottes vei 40 i Fyllingsdalen er et totalrehabilitert kontorbygg eid av DNB Næringseiendom. Da én av etasjene ble ledig utviklet og konseptualiserte vi en 3D-modell som viste lokalenes potensiale for aktuelle leiligheter. Det innebærer alt fra rom- og soneinndeling til innredning og materialvalg. Resultatet i tillegg til en svært realistisk 3D-modeller var film og stillbilder.

bottom of page