top of page

GEILO X

Plankonsept, 3D, interiør og eksteriørutforming for Heldal Eiendom.

Kunde

Heldal Eiendom

År

2021

Geilo X

Geilo X er et spennende leilighets- og næringsprosjekt på Geilo. Eiendommen ligger i hjertet av Geilo, og utvikler ønsker nå å videreutvikle denne til bolig og handel.

Ved bruk av 3D-teknologi og animasjon utviklet vi en film som ble brukt av meglere for å visualisere prosjektets unike kvaliteter.

I disse illustrasjonene designet og visualiserte vi både næringslokalene og fritidsleilighetene for bruk i forbindelse med salg av lokalene.

Drømmen ble visualisert i form av 3d animasjon og 3d tegninger av Mistrol, hvor potensielle leietakere ble lagt inn i animasjonene for å vise eksempler på skreddersydde lokaler og bruksmåter i Geilo X.

bottom of page