top of page

KONGSBERG PORTEN

3D, visualisering og eksteriørutforming for SE Arkitektur

Kunde

SE ARKITEKTUR

År

2021

Kongsbergporten

Kongsbergporten er et stort utviklingsområde, hvor utvikler ønsker å etablere en ny næringspark. Vi ble involvert tidlig i prosessen og bistod i 3D-visualisering av hele utviklingsområdet. Visualiseringen inkluderer sentrale elementer, som for eksempel bygg og infrastruktur. For utvikler blir det dermed enkelt å synliggjøre hva de ser for seg. 3D-modellen gjør det også enkelt å plukke ut enkeltbygg som så kan skreddersys for aktuelle leietakere eller kjøpere.

bottom of page